Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KCS SẢN XUẤT PHÂN BÓN 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KCS SẢN XUẤT PHÂN BÓN 2022

CHỨC DANH: NHÂN VIÊN KCS SẢN XUẤT PHÂN BÓN. SỐ LƯỢNG : 01 người             - Giới tính: Nam ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (PHÒNG…
Bón phân cho cây Lúa

Bón phân cho cây Lúa

  Cách 1: Trước khi sạ, trộn giống với Pennac P (1-2 gói (50g)/1000m2)   - Bón thúc lần 1: 7 – 10 ngày sau sạ, 12-15  kg NPK 20.15.5+TE  + phun  siêu…
Bón phân cho cây Cà Phê

Bón phân cho cây Cà Phê

      BÓN PHÂN CHO CÀ PHÊ TRỒNG MỚI Khi bắt đầu trồng: 3 - 5 kg/cây phân khoáng hữu cơ 12 - 6 - 4+TE phượng Hoàng +  0,5 - 1kg lân tạo mầm PH + vôi bột.…
Bón phân cho cây Cao Su

Bón phân cho cây Cao Su

Bón phân thời kì kiến thiết cơ bản: Bón lót trước khi trồng: phân khoáng hữu cơ Phượng Hoàng  12-6-4 TE + 20%HC: 250 – 300 kg/ha + vôi bột.  Loại phân…