Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Khẩn cấp cứu lúa mùa mới gieo cấy

Khẩn cấp cứu lúa mùa mới gieo cấy

          Ngày 17/7, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PNT) đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố phía Bắc đề nghị chỉ đạo Sở NN-PTNT khẩn cấp triển khai các biện pháp bảo vệ SX, nhất là các diện tích lúa vụ mùa – hè thu vừa gieo cấy.

 

 

          Theo đó, cần chủ động tiêu cạn nước đệm trên hệ thống sông trục và kênh mương nội đồng, tháo cạn lòng sông, giữ nông mặt ruộng. Huy động tối đa mọi phương tiện máy bơm điện, bơm dầu để bơm cưỡng bức kết hợp với tháo nước nhanh khi triều xuống để cứu lúa vùng bị ngập.

          Có phương án chuẩn bị đủ lượng hạt giống lúa cực ngắn ngày, ngắn ngày để gieo cấy lại trong trường hợp cần thiết. Với vùng rau màu, chuyên màu, khuyến cáo nông dân khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau.

          Trường hợp bị úng ngập, khẩn trương rà soát diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại khôi phục SX. Diện tích rau màu bị thiệt hại cần triển khai gieo trồng lại đảm bảo kế hoạch và thời vụ; tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ hạt giống từ nguồn dự trữ quốc gia để kịp thời có giống cho nông dân gieo trồng…