Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Cà Phê

Bón phân cho cây Cà Phê

      BÓN PHÂN CHO CÀ PHÊ TRỒNG MỚI

Khi bắt đầu trồng: 3 - 5 kg/cây phân khoáng hữu cơ 12 - 6 - 4+TE phượng Hoàng +  0,5 - 1kg lân tạo mầm PH + vôi bột. Trộn đều với đất mặt và bón xuống hố trước 1 – 2 tháng khi trồng.

 

      GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN

Sử dụng phân NPK 16-16-8+TE hoặc NPK 20-20-15+TE bón với liều lượng sau:

- Năm thứ 1: 400-600 kg/ha

- Năm thứ 2: 600-700 kg/ha

- Năm thứ 3: 800-900 kg/ha

- Lượng phân trên được chia ra bón 3 lần trong mùa mưa.

Cách bón: Đầu tiên cần đào một rãnh nhỏ cách gốc từ 15 đến 20 cm sau đó bón phân NPK vào rãnh sâu từ 3 đến 5 cm, lấp đất lại và tưới nước vừa đủ để phân tan vào đất.

 

 

       BÓN PHÂN THỜI KÌ KINH DOANH

+ Đợt 1 (Bón vào đầu mùa khô khi tưới đợt 1): bón phục hồi NPK 25-20-5+TE: 250-300kg, sau đó bón 200-300 kg phân NPK 22-6-6 +TE Phượng Hoàng kết hợp với đợt tưới nước 1.

+ Đợt 2 (Bón vào gần cuối mùa khô khi tưới đợt 2, 3: 200-300 kg phân NPK 22-6-6+TE Phượng Hoàng + 300 – 700 kg/ha Lân tạo mầm.

+ Đợt 3 (Bón vào đầu mùa mưa, khi mưa đã đều): 500-700 kg phân NPK Amino 16-16-8+TE Phượng Hoàng

+ Đợt 4 (Bón vào giữa mùa mưa): 700-800 kg phân NPK Amino 16-7-18+TE Phượng Hoàng.

+ Đợt 5 (Bón vào gần cuối mùa mưa, trước khi chấm dứt mưa ít nhất là 20 ngày): 800-1000 kg phân NPK Amino 16-7-18+TE.