Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Lúa

Bón phân cho cây Lúa

 

Cách 1: Trước khi sạ, trộn giống với Pennac P (1-2 gói (50g)/1000m2)

 

- Bón thúc lần 1: 7 – 10 ngày sau sạ, 12-15  kg NPK 20.15.5+TE  + phun  siêu tăng trưởng 30-10-10 (dạng gói)

- Bón thúc lần 2: 20 – 22 ngày sau sạ, 10-15 kg NPK 25.20.5 + 0,5 kg Humic Plantfood.

- Bón thúc lần 3: 32 – 35 ngày sau sạ, 10-15 kg NPK 20.15.5+TE + 1L Humat Kali.

- Bón thúc lần 4 (bón đón đòng): 45 – 50 ngày sau sạ, 10-15 kg NPK 15.5.20+TE và phun hỗ trợ 200g 15.30.15+TE  (dạng gói)

- Lúa vào hạt phun siêu to hạt 12.0.43 (dạng gói)

 

>> Xem thêm nhiều chi tiết hơn tại: QUY TRÌNH VÀ LOẠI PHÂN BÓN BÓN PHÂN CHO CÂY LÚA NƯỚC

Cách 2 : Trước khi sạ, trộn giống với Penac P (1-2 gói (50g)/1000m2)

- Bón thúc lần 1: 7-10 ngày sau sạ, bón NPK 20.20.15+TE hoặc NPK 16.16.8+TE  = 10-15 kg + 10 kg Khoáng hữu cơ (có thể thay thế bằng 2-3 kg Urea PHOENIX)

- Bón thúc lần 2: 20 – 22 ngày sau sạ, bón 15-20 kg NPK 16.16.8+TE

- Bón bón đón đòng : 45 – 50 ngày sau sạ, 15-20 kg NPK 15.5.20+TE 

- Lúa vào hạt phun bổ trợ siêu to hạt 30g 12.0.43+TE (dạng gói)