Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Tiêu

Bón phân cho cây Tiêu

      Bón lót:      Hồ tiêu rất cần phân khoáng hữu cơ, sử dụng khoáng hữu cơ Phượng Hoàng: 1,5 - 3 kg/nọc trước khi trồng. Kết hợp  bón 0.3-0.5 kg vôi với 1 - 2 gói Penac P  cho mỗi nọc. Số phân này trộn đều với lớp đất mặt trước khi trồng.          Bón cho cây kinh doanh   >> Xem thêm chi tiết được cập nhật tại: PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÂY TIÊU VÀ CÁCH BÓN PHÂN HIỆU QUẢ ?       Lấy lượng phân bón cho 1 hecta chia cho số lượng trụ tiêu trồng trên 1 hecta đó. Chẳng hạn tiêu vào năm thứ 3, mật độ trồng là 2000 trụ / ha. Thì lượng phân NPK 16 – 16 – 8 bón cho mỗi trụ tiêu là 1800 : 2000 = 0,9 kg / trụ / năm.      Cách bón phân:  - Năm đầu mới trồng tiêu và năm thứ 2 cây chưa ra hoa, ta chia thành 2 lần bón, bón vào đầu mùa mưa và trước khi kết thúc mùa mưa 1,5 – 2 tháng  - Năm thứ 3 và các năm về sau (còn gọi là giai đoạn kinh doanh). Ta chia thành 3 lần bón: Sau thu hoạch, giai đoạn ra hoa và giai đoạn nuôi quả
Bón phân cho cây Bưởi

Bón phân cho cây Bưởi

Quy trình bón phân cho cây Bưởi - Giai đoạn kiến thiết cơ bản (trồng mới từ  1 – 3 tuổi)   -  Bón lót trước khi trồng (1 cây): 1 - 3 kg phân khoáng hữu cơ NPK 12.6.4+TE và 0,2 kg NPK 16.16.8-6S+TE và 1 kg lân tạo mầm, phân được trộn đều vào gốc. -  Có thể bổ sung thêm Penac P (5 – 10 gói/ha). Bảng: Liều lượng phân bón NPK 25.20.5+TE hoặc NPK 20.20.15+TE, NPK 16.16.8-6S+TE thời kỳ kiến thiết cơ bản.   BÓN CÂY THỜI KÌ KINH DOANH
Bón phân cho cây Điều

Bón phân cho cây Điều

Bón phân thời Kiến thiết cơ bản: Bón lót trước khi trồng: phân khoáng hữu cơ 12-6-4 TE + 20% HC Phượng Hoàng : 1 – 3 kg/gốc + vôi bột. -  Năm thứ nhất bón 0,5 - 1kg NPK 16.16.8+TE  -  Năm thứ hai bón 1 - 1,5 kg NPK 16.16.8+TE  -  Năm thứ ba bón 1 – 1,5 kg NPK 16.16.8+TE      * Lượng phân trên được chia bón từ 3-4 lần theo đường chiếu vành tán của cây. Bón phân thời kì kinh doanh: Bón phân NPK Amino 16.7.18+TE , lượng dùng là 3–6 kg/cây/năm.  Lượng phân này chia làm 3 lần bón: -  Đợt 1 (20 – 30 ngày sau khi thu hoạch) khoảng tháng 4–5: 1,5–3kg NPK Amino 16.7.18+TE Phượng Hoàng/cây. + Đợt 2 (giữa mùa mưa) khoảng tháng 7: 0,75–1,5kg NPK Amino 16.7.18+TE Phượng Hoàng/cây + Đợt 3 (cuối mùa mưa) khoảng tháng 9: 0,75–1,5kg NPK Amino 16.7.18+TE Phượng Hoàng/cây.     * Cách bón: Xới đất quanh gốc tạo thành đường vành khăn rộng 20–30cm, sâu 5–0cm theo đường chiếu vanh tán, rải đều phân, vùi lấp phân để giảm bớt thất thoát phân.
Bón phân cho cây Thanh Long

Bón phân cho cây Thanh Long

Thời kỳ kiến thiết cơ bản   - Bón lót : Sử dụng 1 – 2 kg phân khoáng hữu cơ PH 12.6.4+TE  để bón lót cho cây, sau đó phủ ít đất bề mặt và tụ rơm sau đó tưới nước để giữ ẩm. - Năm 1: 100 – 150g NPK 25.20.5+TE + 300 -400g phân khoáng hữu cơ 12.6.4+TE /trụ / lần / tháng và rơm tủ gốc. Phun PBL 30.10.10 +TE và tưới gốc TS. Nano siêu tăng trưởng. - Năm 2: 150 - 200g NPK 25.20.5+TE + 400 - 500g phân khoáng hữu cơ 12.6.4+TE /trụ / lần /tháng và rơm tủ gốc. Phun PBL 30.10.10+TE và tưới gốc TS. Nano siêu tăng trưởng.   Thời kì kinh doanh   Từ năm 3 – 4 trở đi: bón  4 – 6kg phân khoáng hữu cơ 12.6.4+TE, chia 1- 2 lần bón/năm. 1. Giai đoạn trước ra hoa: 300 – 400g NPK 25.20.5+TE PH/trụ/lần/tháng. Tưới gốc TS Nano siêu tăng trưởng, kết hợp phun 30.10.10+TE 2. Giai đoạn nuôi trái nhỏ : 300 – 400g NPK 16.16.8+TE, tưới thêm TS Nano siêu to trái. 3. Giai đoạn dưỡng trái: 300 – 400g NPK Aminno 15.5.20+TE/trụ/lần/tháng. Tưới gốc TS Nano siêu to trái.