Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Tiêu

Bón phân cho cây Tiêu

      Bón lót:

     Hồ tiêu rất cần phân khoáng hữu cơ, sử dụng khoáng hữu cơ Phượng Hoàng: 1,5 - 3 kg/nọc trước khi trồng. Kết hợp  bón 0.3-0.5 kg vôi với 1 - 2 gói Penac P  cho mỗi nọc. Số phân này trộn đều với lớp đất mặt trước khi trồng.

 

 

     Bón cho cây kinh doanh

 

>> Xem thêm chi tiết được cập nhật tại: PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÂY TIÊU VÀ CÁCH BÓN PHÂN HIỆU QUẢ ?

     

Lấy lượng phân bón cho 1 hecta chia cho số lượng trụ tiêu trồng trên 1 hecta đó. Chẳng hạn tiêu vào năm thứ 3, mật độ trồng là 2000 trụ / ha. Thì lượng phân NPK 16 – 16 – 8 bón cho mỗi trụ tiêu là 1800 : 2000 = 0,9 kg / trụ / năm.

     Cách bón phân:

 - Năm đầu mới trồng tiêu  năm thứ 2 cây chưa ra hoa, ta chia thành 2 lần bón, bón vào đầu mùa mưa trước khi kết thúc mùa mưa 1,5 – 2 tháng

 - Năm thứ 3 và các năm về sau (còn gọi giai đoạn kinh doanh). Ta chia thành 3 lần bón: Sau thu hoạch, giai đoạn ra hoa giai đoạn nuôi quả