Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Bưởi

Bón phân cho cây Bưởi

Quy trình bón phân cho cây BưởiGiai đoạn kiến thiết cơ bản (trồng mới từ  1 – 3 tuổi)

 

-  Bón lót trước khi trồng (1 cây): 1 - 3 kg phân khoáng hữu cơ NPK 12.6.4+TE và 0,2 kg NPK 16.16.8-6S+TE và 1 kg lân tạo mầm, phân được trộn đều vào gốc.

-  Có thể bổ sung thêm Penac P (5 – 10 gói/ha).

Bảng: Liều lượng phân bón NPK 25.20.5+TE hoặc NPK 20.20.15+TE, NPK 16.16.8-6S+TE thời kỳ kiến thiết bản.

 

BÓN CÂY THỜI KÌ KINH DOANH