Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Điều

Bón phân cho cây Điều

Bón phân thời Kiến thiết cơ bản:

Bón lót trước khi trồng: phân khoáng hữu cơ 12-6-4 TE + 20% HC Phượng Hoàng : 1 – 3 kg/gốc + vôi bột.

-  Năm thứ nhất bón 0,5 - 1kg NPK 16.16.8+TE 

-  Năm thứ hai bón 1 - 1,5 kg NPK 16.16.8+TE 

-  Năm thứ ba bón 1 – 1,5 kg NPK 16.16.8+TE 

    * Lượng phân trên được chia bón từ 3-4 lần theo đường chiếu vành tán của cây.

Bón phân thời kì kinh doanh:

Bón phân NPK Amino 16.7.18+TE , lượng dùng là 3–6 kg/cây/năm.

 Lượng phân này chia làm 3 lần bón:

-  Đợt 1 (20 – 30 ngày sau khi thu hoạch) khoảng tháng 4–5: 1,5–3kg NPK Amino 16.7.18+TE Phượng Hoàng/cây.

+ Đợt 2 (giữa mùa mưa) khoảng tháng 7: 0,75–1,5kg NPK Amino 16.7.18+TE Phượng Hoàng/cây

+ Đợt 3 (cuối mùa mưa) khoảng tháng 9: 0,75–1,5kg NPK Amino 16.7.18+TE Phượng Hoàng/cây.

    * Cách bón: Xới đất quanh gốc tạo thành đường vành khăn rộng 20–30cm, sâu 5–0cm theo đường chiếu vanh tán, rải đều phân, vùi lấp phân để giảm bớt thất thoát phân.