Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Bón phân cho cây Thanh Long

Bón phân cho cây Thanh Long

Thời kỳ kiến thiết bản

 

- Bón lót : Sử dụng 1 – 2 kg phân khoáng hữu cơ PH 12.6.4+TE  để bón lót cho cây, sau đó phủ ít đất bề mặt và tụ rơm sau đó tưới nước để giữ ẩm.

- Năm 1: 100 – 150g NPK 25.20.5+TE + 300 -400g phân khoáng hữu cơ 12.6.4+TE /trụ / lần / tháng và rơm tủ gốc. Phun PBL 30.10.10 +TE và tưới gốc TS. Nano siêu tăng trưởng.

- Năm 2: 150 - 200g NPK 25.20.5+TE + 400 - 500g phân khoáng hữu cơ 12.6.4+TE /trụ / lần /tháng và rơm tủ gốc. Phun PBL 30.10.10+TE và tưới gốc TS. Nano siêu tăng trưởng.

 

Thời kì kinh doanh

 

Từ năm 3 – 4 trở đi: bón  4 – 6kg phân khoáng hữu cơ 12.6.4+TE, chia 1- 2 lần bón/năm.

1. Giai đoạn trước ra hoa: 300 – 400g NPK 25.20.5+TE PH/trụ/lần/tháng. Tưới gốc TS Nano siêu tăng trưởng, kết hợp phun 30.10.10+TE

2. Giai đoạn nuôi trái nhỏ : 300 – 400g NPK 16.16.8+TE, tưới thêm TS Nano siêu to trái.

3. Giai đoạn dưỡng trái: 300 – 400g NPK Aminno 15.5.20+TE/trụ/lần/tháng. Tưới gốc TS Nano siêu to trái.