Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Các dịch bệnh hại cần chú ý từ 25/12-31/12

Các dịch bệnh hại cần chú ý từ 25/12-31/12

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 25 – 31/12)   Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, đạo ôn…
Các dịch bệnh hại cần chú ý trong tháng 7

Các dịch bệnh hại cần chú ý trong tháng 7

          Tại các tỉnh phía Bắc, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên lúa Mùa cực sớm - sớm, lúa sạ.               1. Trên…