Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

NPK Phượng Hoàng 10.3.13+TE

Mã sản phẩm: NP6062

Công dụng:

Với công nghệ bọc áo nano vào sản phẩm, NPK Phượng Hoàng 10-3-13+TE có thể cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho cây trồng, tăng hiệu suất sử dụng phân bón.

Giúp lúa tượng đồng nhanh, trổ thoát đều, bắp to, hạt mẩy, chắc bông, cứng cây, chống đổ ngã.

Giúp củ to, tăng hàm lượng tinh bột, giúp mía vươn lóng nhanh, tăng hàm lượng trữ đường

Tăng cao năng suất, chất lượng nông sản

Hướng dẫn sử dụng:

Lúa: bón 4-6 kg/sào 360 m2/lần

Ngô, Dứa: bón 5-7 kg/sào 360 m2/lần

Mía: bón 10-12 kg/sào 360 m2/lần

Lạc, Đỗ: bón 3-4 kg/sào 360 m2/lần

Cây ăn quả: bón 0,2-0,5 kg/cây/lần

Rau màu các loại: 8-10 kg/sào 360 m2/lần

Sản phẩm đã xem