Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

NPK Guano Plus T2 25.20.5+TE

Mã sản phẩm: NP7952

Công dụng:

  • Hạ phèn nhanh, kích thích ra rễ, ra chồi, đẻ nhánh mạnh, cứng cây, cứng lá cây, phát triển cân đối, mập đòng, dài bông.
  • Cây xanh bền, kích thích tăng sản lượng và chất lượng mủ cao su, tăng sức đề kháng với sâu bệnh, hạn úng.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Trên cây thanh long, cà phê, hồ tiêu, cao su...bón 350 – 400 kg/ha/lần.
  • Trên lúa, bắp, mía, khoai, đậu các loại...bón 120 – 200 kg/ha/lần.
  • Trên dưa hấu, cà chua, ớt, khổ qua…bón 150 – 250 kg/ha/lần.
  • Trên chôm chôm, nhãn, mận, xoài, sầu riêng, cam, chanh, bưởi, sapô, vú sữa…bón 0,8 – 1,2 kg/cây/lần.
  • Trên cây kiểng các loại… bón 10 – 20g/cây/lần.

Sản phẩm đã xem