Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

LÂN TẠO MẦM

Mã sản phẩm: LA3222
  • Công dụng
  • Ra rễ mạnh, nẩy chồi nhanh, hình thành nhiều mầm hoa.
  • Tăng quá trình ra hoa và ra hoa đồng loạt.
  • Giảm chi phí phân bón, tăng năng suất cây trồng và hiệu quả kinh tế.

Hướng dẫn sử dụng

  • Lúa, ngô, khoai, đậu : 200-300 kg/ha.
  • Cây khổ qua, đậu, ớt, bầu, bí, cà chua: 250-350 kg/ha.
  • Cây ăn quả : 350-400 kg/ha/lần.
  • Hồ tiêu: 30-50 g/trụ/lần.
  • Cây công nghiệp : 400-500 kg/ha/lần.

Sản phẩm đã xem