Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

UREA PHOENIX

Mã sản phẩm: UR4307

Công dụng

 • Ngoài 46% đạm cung cấp cho cây trồng. Đạm nano amino còn bổ sung các vi lượng, khoáng hiếm, enzyme, đặc biệt là nano kẽm, nano amino axit amin, kẽm hình thành kích tố sinh trưởng tham gia vào quá trình tổng hợp protein và hình thành hạt. Thúc đẩy sinh trưởng và sức sống cây trồng, tác động quá trình sinh trưởng và cố định đạm , tổng hợp hữu cơ như gluxit, protit, axit nucleic và chất điều hòa sinh trưởng. Kẽm ảnh hưởng đến quá trình tạo nhiều hợp chất quan trọng trong cây như vitamin C, auxin, protein và enzyme … tác động rất lớn đến cây trồng.
 • Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
 • Cải tạo, nâng độ tơi xốp, phì nhiêu cho đất.
 • Tái tạo, phát triển bộ rễ, phục hồi nhanh sau hạn hán, ngập úng.
 • Tăng năng suất, chất lượng cho nông sản, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Hướng dẫn sử dụng

 • Lúa : 130-150 kg/ha. Chia làm 3 lần bón.
 • Ngô (Bắp): 150-250 kg/ha. Chia ra bón lót và 2 lần thúc.
 • Cây rau, đậu: 50-75 kg/ha. Bón 2-3 lần/vụ.
 • Cây ăn quả : 0.1-0.3 kg/cây/lần. Bón 2-3 lần/vụ.
 • Mía, sắn: 150-200 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ.
 • Chè, cà phê: 0.1-0.3 kg/cây/lần. Bón 2-3 lần/vụ.
 • Cây trồng khác : 50-100 kg/ha/lần.

Sản phẩm đã xem