Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

NPK TS NANO 13.13.13+TE

Mã sản phẩm: NP3163

Công dụng:

  • Giúp cây trồng ra rễ cực mạnh, tái tạo, hệ thống rễ tơ nhanh, phân cành đẻ nhánh khoẻ, sinh trưởng phát triển tốt.
  • Tăng sức đề kháng với các điều kiện thời tiết bất thuận như úng, lụt, hạn hán, phục hồi cay nhanh sau khi ngộ độc hữu cơ.
  • Tăng năng suất và chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường.

 Hướng dẫn sử dụng:

  • Trên cây lúa bón 3 lần: bó lót, thúc, đẻ nhánh, thúc đón dòng 400-500kg/ha/lần.
  • Trên cây ngô bón 3 lần: lót khi trồng, thúc khi cây có 4-6 lá, khi cây xoãn nõn chuẩn bị trổ cờ, lượng 500-650 kg/ha/lần.
  • Cây công nghiệp ngắn ngày: chia làm 3 lần, lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành, lượng bón 700-900 kg/ha/lần.
  • Cây công nghiệp dài ngày: chia làm 3 lần đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, và cuối mùa mưa, lượng bón 2-4kg/cây.
  • Rau, đậu, các cây trồng khác: chia làm 3 lần, lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành, lượng bón 300-450 kg/ha/lần.

Sản phẩm đã xem