Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

NPK 30.10.10

Mã sản phẩm: NP9822

Công dụng:

- Giúp cây trồng dễ hấp thu, đất tơi xốp, thông thoáng, kích thích bộ rễ phát triển, đâm chồi đẻ nhánh nhiều, giúp cây phục rồi nhanh, ra hoa nhiều, trái lớn và tăng năng suất cây trồng.

- Giúp tăng sức sống của cây, bộ lá của cây xanh quang hợp mạnh và phát triển thân cây.

- Gia tăng sức đề kháng của cây, chống hạn, giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch.

- Tăng năng suất và chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường. 

Hướng dẫn sử dụng:

- Cây ăn trái: xoài, sầu riêng, bưởi, chôm chôm, măng cụt, mãng cầu, cam, chanh ... 

+ Bón 150-200 kg/ha/lần đối với giai đoạn kiến thiến cơ bản.

+ Bón 250-400 kg/ha/lần đối với giai đoạn sau thu hoạch.

- Cây tiêu:

+ Bón 150-200 g/trụ/lần đối với giai đoạn kiến thiết cơ bản.

+ Bón 300-500 g/trụ/lần đối với gian đoạn sau thu hoạch.

- Cây cao su:

+ Bón 150-200 kg/ha/lần đối với giai đoạn kiến thiết cơ bản.

+ Bón 300-350 kg/ha/lần đối với giai đoạn sau thu hoạch.

- Rau ăn lá, rau ăn quả, củ các loại: bón 100-150 kg/ha/lần.

- Cây thanh long:

+ Bón 100-150 kg/ha/lần đối với giai đoạn kiến thiết cơ bản.

+ Bón 150-200 kg/ha/lần đối với gian đoạn sau thu hoạch.

- Cây cà phê: bón 400-450 kg/ha/lần, giai đoạn mùa khô và đầu mùa mưa.

- Cây lúa, mía, mì, bắp: bón 100-150 kg/ha/lần.

Sản phẩm đã xem