Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

NPK 16.16.16

Mã sản phẩm: NP8369

Công dụng:

- Giúp cây thụ phấn tốt, ra hoa sớm, tăng tỉ lệ đậu trái, chống rụng trái non.

- Vận chuyển các chất dinh dưỡng về trái tốt nhất, trái lớn nhanh, mẫu mã đẹp.

- Tăng độ tơi xốp, phì nhiêu cho đất, hạn chế được các mầm mống gây bệnh cho cây trồng.

- Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận.

- Tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, năng suất cao, thân thiện với môi trường.

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

Hướng dẫn sử dụng:

- Cây ăn trái: bón 200-350 kg/ha/lần. Bón vào giai đoạn nuôi hoa, dưỡng trái.

- Cây công nghiệp (ca cao, cà phê, điều, cao su ...): bón 200-350 kg/ha/lần. Bón vào giai đoạn nuôi hoa, dưỡng trái.

- Hồ tiêu: bón 150-200 g/trụ. Bón vào giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi đậu trái.

- Thanh long: bón 150-200 g/trụ. Bón vào lúc ra nụ và hoa héo, nuôi trái.

- Cây rau màu và hoa: bón 150-300 kg/ha/vụ. Chia ra từng đợt bón 2-3 tuần/lần.

Sản phẩm đã xem