Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

NPK TS 15.15.15+TE

Mã sản phẩm: NP5930

Công dụng

  • Giúp cây phát triển cân đối, tăng điều kiện chống chịu trong điều kiện bất thuận.
  • Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
  • Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
  • Dùy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất

Hướng dẫn sử dụng

  • Lúa, bắp: 400-600 kg/ha. Chia ra bón lót, thúc đẻ nhánh và đón đòng.
  • Cây công nghiệp ngắn ngày: 400-800 kg/ha. Chia ra bón lót, thúc cây con và thúc khi cây lớn.
  • Cây công nghiệp dài ngày: 500-1000kg/ha. Chia ra làm 3 lần bón, bón vào đầu – giữa – cuối mùa mưa.
  • Cây ăn trái: 3-5 kg/cây/năm, chia ra làm 4 lần bón.
  • Cây rau, hoa: 300-500 kg/ha, chia làm 2-3 lần bón/vụ.

Sản phẩm đã xem