Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Mưa giông gây thiệt hại nặng nề ở An Giang

Mưa giông gây thiệt hại nặng nề ở An Giang

          Theo Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh An Giang, đến 14/8/2018 toàn tỉnh thiệt hại trên 2.311 ha lúa và hoa màu, tập trung ở huyện Chợ Mới, An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn...

 

          Riêng lúa, hoa màu vụ HT bị ngập phải bơm rút nước ra, với diện tích hơn 14.580 ha, thiệt hại khoảng 28.686 triệu đồng.

Lúa và hoa màu bị ngập, đổ ngã trên 2.310 ha

          Ngoài ra mưa, dông còn làm thiệt hại 213 căn nhà; trong đó, sập 11 căn; tốc mái, xiêu vẹo 202 căn. Đồng thời ảnh hưởng một số kho bãi, trụ điện, bảng hiệu, cơ sở hạ tầng của người dân và Nhà nước, tổng thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng.

           Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh An Giang đã kiến nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí bơm tiêu chống úng bảo vệ SX lúa HT, với diện tích 14.581 ha và hỗ trợ diện tích lúa, màu bị thiệt hại 2.311 ha do ảnh hưởng của bão số 3 và triều cường gây thiệt hại.

          Tính đến ngày 14/8 diện tích thu hoạch vụ HT được 146.852/231.381ha, đạt 63,47% diện tích xuống giống, ước năng suất bình quân 5,7 tấn/ha. Diện tích còn lại chưa thu hoạch 84.529 ha ,trong đó vùng SX 3 vụ/năm 83.986ha, vùng 2 vụ/năm 543ha.

          Theo kế hoạch, vụ TĐ SX 183.755ha, trong đó lúa 167.314ha, hoa màu 16.441ha. Tính đến ngày 14/8 đã xuống giống lúa 16.550ha đạt 9,89% so với kế hoạch, trong đó diện tích xuống giống trong đê bao kiểm soát lũ triệt để 8.344ha; vùng đê bao kiểm soát lũ tháng 8 là 8.206ha.

Nguồn : Báo Nông nghiêp